VISION PROJECTADMINISTRATIE

VISION-Projectadministratie ( oftewel kostenregistratie) behoort tot de hoofdmodule VISION-Project. In dit onderdeel komt alles aan de orde wat met nacalculatie te maken heeft. We beginnen met het toevoegen van het personeel en de machines die in uw bedrijf actief zijn. We bespreken waar, en op welke manieren, uren geboekt kunnen worden, hoe we materialen boeken en hoe u hiervan overzichten kunt maken. Ook wordt behandeld hoe om te gaan met regieprojecten.

Achtereenvolgend komt aan de orde:
Project interne medewerker

Bij de project interne medewerker kunt u info kwijt aangaande de personeelsleden waarop u uren wilt boeken. Daarnaast is het mogelijk om per medewerker verschillende budgetten aan te geven voor bijvoorbeeld uw verlofuren registratie. We bespreken dan ook apartProject interne medewerker algemeen

Om uren te kunnen boeken dient u eerst de personeelsleden in te voeren waarop de uren geboekt kunnen worden.

 • Kies links in de boomstructuur onder < VISION-Project Plus > voor < Nacalculatie >
 • Klik op < Project interne medewerker >
 • Rechts boven in het scherm verschijnen de personeelsleden. We voegen een personeelslid toe en aan de hand daarvan bespreken we alle invoervelden voor zover deze toegelicht dienen te worden.
 • Klik op
 • U komt in een zoekscherm waar u uit de lijst van interne medewerkers kunt kiezen. Vul hiervoor de eerst paar letters van de achternaam in en klik op het zwarte pijltje (zie afbeelding)

zoek interne medewerker

Klik op de afbeelding voor weergave op ware grootte.

 • Is er een match, kies dan deze medewerker en klik op OK
 • Het komt echter ook voor dat de personeelsleden die de werkzaamheden verrichten NIET als interne medewerker geregistreerd zijn. Alle medewerkers echter waarvan uren geboekt worden, dienen in de lijst van interne medewerkers te worden opgenomen. U kunt hier dan ook kiezen voor . Klik hier voor uitleg over de invoervelden van de interne medewerkers.
 • Is er een match gevonden en heeft u op OK geklikt dan komt u in onderstaand scherm waarvan een deel van de gegevens al zijn ingevuld conform de gegevens onder deze persoon bij de interne medewerkers. De specifieke velden voor de projectadministratie worden conform de nummering toegelicht.

project interne medewerker

Klik op de afbeelding voor weergave op ware grootte.

 1. Naam, uitgesplitst in voorvoegsel, naam, voornaam en voorletters
 2. Locatie: vrij in te geven standplaats van deze medewerker.
 3. Overige NAW gegevens.
 4. Datum in-uit dienst: Hiermee kunt u aangeven wanneer iemand in dienst is gekomen. Is datum uit dienst ingevuld, dan is het niet mogelijk om ná deze datum nog uren te boeken. De persoon UIT dienst kan niet verwijderd worden omdat zijn eerder geboekte uren dan mee verdwijnen.
 5. Opmerking: een vrij in te vullen memoveld voor opmerkingen.
 6. Personeelsnummer: Vrij in te geven, unieke code. Kan ook bestaan uit letters. Denk aan initialen als uw personeelsbestand niet te groot is.
 7. Externe code: van toepassing (verplicht) voor exporteren van medewerkers gegevens naar een extern programma. Indien niet van toepassing dan blijft dit veld leeg.
 8. Geslacht: M/V
 9. Op loonlijst:Vink dit aan als het gaat om een medewerker die bij u op de loonlijst staat. Dit is niet van invloed op het boeken van uren. U kunt dit gebruiken om op te filteren.
 10. Budgetgroep: Selecteer hier, indien van toepassing, een budgetgroep.
 11. Ploeg: Selecteer hier indien van toepassing de ploeg. waartoe deze werknemer behoort.
 12. Kostprijs per eenheid: Geef hier de kostprijs van het personeelslid. Dit is het kale uurtarief afhankelijk van leeftijd en ervaring (zie loonstroken) incl. een percentage overhead. Dit is van belang voor de uurboekingen. Vermenigvuldigd met de uurboekingen bepaalt dit het nacalculatie bedrag op een project voor wat betreft de arbeid. Werkt u met gemiddelde nacalc. tarieven voor bijv. alle medewerkers van één arbeid kostensoort, dan vult u dit niet per persoon in maar per kostensoort. De berekening van de kostprijs per medewerker is:
  ((Overhead / aantal medewerkers) + arbeidskosten medewerker) / aantal productieve uren medewerker.
 13. Def arbeid kostensoort: Selecteer hier de arbeid kostensoort (bijv. hovenier) waartoe de medewerker behoort.
 14. Uren beschikbaar (week): Geef hier het aantal uren per week in conform het dienstverband van de medewerker. Een fulltime medewerker werkt 40 (of 36 ) uur per week.
 15. Productie correctiefactor: Dit is een factor die per persoon af kan wijken van de ploegfactor van de ploeg (punt 5) waartoe deze persoon behoort. Alleen van toepassing voor bedrijven die met deze ploegfactor werken ( SW bedrijven). Deze factor corrigeert de geboekte uren naar vrije bedrijfsuren. Dus is er 40 uur geboekt op een persoon met individuele ploegfactor 2, dan betekent dit dat dit 20 vrije bedrijfsuren zijn. Dit ter vergelijking met de uren van uw calculatie. Een en ander kan inzichtelijk gemaakt worden op een overzicht.
 16. Geen productieplanning: Vink aan als de werknemer niet in de planning meegenomen hoeft te worden (submodule planning).
 17. Vraag eenheidsprijs bij boeken: Gebruik dit voor bijvoorbeeld ingehuurd personeel of materieel. Dan maakt u het uurtarief variabel. Dat wil zeggen dat u tijdens het boeken van uren op deze persoon nog een ander uurtarief ingevuld kan worden. U hoeft dan niet alle ingehuurde personeelsleden persoonlijk in te voeren.
 18. Uitvoerder: Vink aan als de persoon een uitvoerder is. Dit is van toepassing als u werkt met de planning. Deze persoon zal bovenaan in de lijst van de ploeg worden getoond.
 19. Boeken kosten op alle fasen: Vink dit aan als u het toestaat dat deze persoon op projecten met elke willekeurige fase geboekt mag worden ook al mag de ingelogde gebruiker niet boeken op alle fases. Dit laatste is te regelen binnen de autorisatie per gebruiker(sgroep).
 • Klik op om de ingevoerde gegevens op te slaan.
2. Materieel

In het materieel bestand treft u alle machines aan die u in eigen beheer heeft en waarvan u de uren wilt registreren.

 • Kies links in de boomstructuur onder < VISION-Project Plus > voor < Nacalculatie >
 • Klik op < materieel >
 • Rechts boven in het scherm verschijnen de machines. We voegen een machine toe en aan de hand daarvan bespreken we alle invoervelden voor zover deze toegelicht dienen te worden.
 • Klik op en onderstaand scherm verschijnt.

project materieel

Klik op de afbeelding voor weergave op ware grootte.

 1. Naam: Omschrijving van de machine.
 2. Datum in gebruikname: Wanneer u bij wilt houden hoe lang de machine productief kan worden ingezet, vul dan hir de datum in waarvanaf hij door u voor het eerst gebruikt is.
 3. datum einde gebruik: Is de machine afgeschreven en niet meer productief inzetbaar. Vul hier dan de datum in. Vanaf die datum kan er niet meer op deze machine geboekt worden.
 4. Externe code: Indien van toepassing. Code uit een extern personeels registratie syteem.
 5. Opmerking: Vrij invulbaar tekstveld.
 6. Materieelcode: Nummer de machines logisch (bijvoorbeeld altijd met een 3 cijferige code).
 7. Budgetgroep: Selecteer indien van toepassing een budgetgroep.
 8. Ploeg: Selecteer hier indien gewenst de ploeg. waardoor deze machine gebruikt wordt.
 9. Kosten per eenheid: Dit is de kostprijs per uur (wat de machine u per uur kost) van deze machine
 10. Def. materieel kostentype: Selecteer hier het materieeltype (bijv. spitfrees ) waartoe de machine behoort.
 11. Uren beschikbaar (week): Niet van toepassing.
 12. Def. interne medewerker: Kies hier een medewerker als de machine vast door een bepaalde medewerker wordt bediend. Denk aan maaimachines. Wanneer u tijdens het boeken deze machine selecteert, wordt de gekoppelde persoon automatisch gekozen en kan direct, met het zelfde aantal uren, geboekt worden.
 13. Bezit: Dit vinkt u aan als het gaat om eigen machines.
 14. Geen productieplanning: Net als bij de personeelsleden wordt dit aangevinkt als u deze machine niet wilt plannen (submodule planning).
 15. Vraag eenh. prijs bij boeken: Gebruik dit voor bijvoorbeeld ingehuurd materieel. Dan maakt u het uurtarief variabel. Dat wil zeggen dat u tijdens het boeken van uren op deze machine nog een ander uurtarief kunt invullen. U hoeft dan niet alle ingehuurde machines apart in te voeren. U voert dan bijvoorbeeld „ingehuurd materieel” in.
 • Klik op om de ingevoerde gegevens op te slaan.Voor de uitleg over het boeken van uren en materialen kunt u ook hier klikken

 
project/nacalculatie.txt · Laatst gewijzigd: 2016/05/04 15:44 door karin