[[hrm]]
 

VISION-HRM algemeen

Dit is beschrijving de hoofdmodule VISION-HRM (= human resource management). Van hier uit kunt u doorlinken naar elk gewenst onderdeel. Met VISION-HRM kunt u dossiers aanmaken onder een interne medewerker, digitaal registreren van legitimaties, gevolgde opleidingen en behaalde certificaten.

Om optimaal te kunnen werken met VISION-HRM is het van belang dat de benodigde basisinstellingen goed zijn ingevoerd. We behandelen achtereenvolgend:
CODETABELLEN HRM

Binnen de codetabellen treft u instellingen aan die nodig zijn om in VISION-HRM een logische opbouw te krijgen. De codetabellen specifiek voor VISION-HRM bevatten de volgende informatie:
1. Dossiertype

Hier kunt u een tabel maken met de diverse, voor u van toepassing zijnde dossiertypes. Denk bijvoorbeeld aan arbeidscontract en functioneringsgesprek.

 • Klik op < VISION-HRM > in de boomstructuur links in het scherm.
 • Klik op < Codetabellen >.
 • Klik op < Dossiertype >.
 • Klik op

dossiertype

 1. Volgorde: Vul hier een volgnummer in om een structuur aan te geven in de lijst met dossiertypes.
 2. Naam: Geef omschrijving weer van het dossiertype. Voorbeelden van dossiertypes zijn: Verslag functioneringsgesprek, Verslag bedrijfsarts.
2. Actietype

 • Klik op < VISION-HRM > in de boomstructuur links in het scherm.
 • Klik op < Codetabellen >.
 • Klik op < Actietype >.
 • Klik op

actietype

 1. Volgorde: Vul hier een volgnummer in om een structuur aan te geven in de lijst met actietypes.
 2. Naam: Geef omschrijving weer van het actietype. Voorbeelden van actietypes zijn: Verlengen contract, brief sturen.
3. Legitimatietype

 • Klik op < VISION-HRM > in de boomstructuur links in het scherm.
 • Klik op < Codetabellen >.
 • Klik op < legitimatietype >.
 • Klik op

legitimatietype

 1. Volgorde: Vul hier een volgnummer in om een structuur aan te geven in de lijst met legitimatietypes.
 2. Naam: Geef omschrijving weer van het legitimatietype. Voorbeelden van legitimatietypes zijn: Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs.
4. Opleidingstype

 • Klik op < VISION-HRM > in de boomstructuur links in het scherm.
 • Klik op < Codetabellen >.
 • Klik op < Opleidingstype >.
 • Klik op

1. Volgorde: Vul hier een volgnummer in om een structuur aan te geven in de lijst met opleidingstypes. 2. Naam: Geef omschrijving weer van het opleidingstype. Voorbeelden van Opleidingstypes zijn: Hoogst genoten opleiding, Vakopleiding, Opleiding Arbo & Veiligheid.
5. Opleiding

 • Klik op < VISION-HRM > in de boomstructuur links in het scherm.
 • Klik op < Codetabellen >.
 • Klik op < Opleiding >.
 • Klik op

opleiding

 1. Volgorde: Vul hier een volgnummer in om een structuur aan te geven in de lijst met opleidingen.
 2. Opleidingstype: Kies hier een opleidingstype die is ingevoerd in de codetabel Opleidingstype.
 3. Code: Indien gewenst kan hier een verkorte code voor de opleiding worden ingegeven.
 4. Naam: Geef omschrijving opleiding.
 5. Aanvangsdatum: Startdatum dat met de opleiding is begonnen.
 6. Einddatum: (Verwachte) datum dat de opleiding is afgerond.
 7. Kostprijs: De inkoopprijs van de opleiding.
 8. Met certificaat: Hier geeft u aan of bij de opleiding een certificaat/diploma hoort.
 9. Geldigheidsduur certificaat: Denk aan BHV of spuitdiploma.
 
hrm.txt · Laatst gewijzigd: 2015/08/13 12:14 door karin