[[beheer]]
 

Beheerdershandleiding

Deze handleiding is bedoeld voor de supervisor (applicatiebeheerder) die het programma beheert. Deze handleiding is tevens bedoeld voor behandelaars met aanvullende rechten zoals het instellen van bijvoorbeeld opzoeklijsten en verplichte velden, het instellen van rapporten, autorisaties etc. Voor het dagelijks gebruik door behandelaars is er de gebruikershandleiding.

Dit onderdeel bestaat uit de volgende onderwerpen:1. Onderhoud

We onderscheiden:
Installatie

On onderstaande beschrijving kunt u lezen hoe u VISION kunt (her-)installeren.

 1. Database dump instellen voor de backup.
1. Installatie applicatie

Onderstaande beschrijving geldt voor Windows systemen. Beschrijving voor een Mac en/of Linux systeem zijn niet beschikbaar.

 • (Her-)installatie valt NIET onder het supportcontract, vragen en werkzaamheden zijn verrekenbaar.
 • Is java aanwezig op de computer?, zo niet, download en installeer deze dan van www.java.com
 • Voer het Jar-bestand uit als administrator (hoe?, zie troubleshooting punt 1-2);
  hiermee wordt de software geïnstalleerd.
 1. Start via het configuratiescherm (dan systeembeheer/computerbeheer) de services <postgres_vision> en <Vision application server> handmatig.
  (Zie troubleshooting punt 3, als Postgres_vision niet start)
 2. Start de servoy-admin op http://localhost:8080/servoy-admin/ (of het server ip-adres).
  Gebruikersnaam en wachtwoord zijn op te vragen bij de servicedesk.
  * Klik links op Licenses en geef de licentiegegevens uit de pdf op.
  * Klik op batch processors en controleer of batchprocessors enabled staan, anders alsnog kiezen voor enable en voor Start.
 3. Controleer of in de map <Installdir>\application_server\vision schrijfrechten zijn toegekend aan de gebruiker. Indien dat niet het geval is moet een andere map in de systeeminstellingen worden ingegeven.
 4. Bij een netwerkinstallatie, pas via het configuratiescherm de Windows firewall aan. Voeg de poorten 8080 en 1099 toe. Doe dit alleen voor het lokale netwerk als alleen binnen het kantoor of via vpn wordt ingelogd.
2. Inlezen database

Je leest altijd een database in, ook i.v.m. vullen van tabellen

Start pgAdmin3.exe op uit de map <Installdir>\application_server\postgres_db_93\bin

- Bestand >Toevoegen Server.
- Naam: Vision.
- Host: localhost.
- Gebruikersnaam: vision.
- Wachtwoord: {leeglaten}Voor het inlezen van een database:

- Start pg-admin - Rechterklik op Vision → Databases → user_data,

- Kies: Restore.
- Filename: database bestandsnaam.
- Vink: “Clean before restore” aan onder het tabblad Restore Options #2.
- Klik: Restore.
- Naar gelang de grootte van de database kan dit lang duren ! Wacht totdat de melding verschijnt dat deze klaar is.
- Sluit pg-admin

 • Open een internet browser en ga naar de pagina : http://localhost:8080/servoy-admin.
  In de Application Server, kies Database Servers → Update servoy sequences for all tables on all active servers
 • Daarna kiezen voor Restart Servoy application server (linksboven in scherm)
 • Maak een snelkoppeling aan.
  Deze begint met javaws.exe, in de meeste situaties wordt dit : c:\windows\syswow64\javaws.exe.
  Hierna komen wat argumenten, waaronder het IP adres of hostnaam van de server waarop Vision is geïnstalleerd en het zgn owner id. Stel dat de server SERVER heet, en het owner_id is XXX-XXX-XXX-XXX, dan wordt de snelkoppeling :

c:\windows\syswow64\javaws.exe http://SERVER:8080/servoy-client/main.jnlp?argument=owner_id:XXX-XXX-XXX-XXX
3. Instellingen.

Systeeminstellingen

 • Ga onder <onderhoud> → <instellingen> → <systeeminstellingen>
 • Verander de instelling als de opslag van de bestanden plaats vind op een andere dan de standaard locatie.
  Deze instellen op een map waarin de bestanden (tijdelijk) worden geplaatst.
  Het gaat om de regels:
  • <outputdirectory server >moet benaderbaar zijn vanaf de server.
  • <outputdirectory client> moet benaderbaar zijn vanaf de pc’s en dit moet fysiek dezelfde map zijn als de <outputdirectory server>!
   Bijvoorbeeld:
   <outputdirectory server> = \\server naam\share naam\Vision\docs.
   <outputdirectory client> = F:\Vision\docs.
   In dit voorbeeld is F:\ dus hetzelfde als \\server naam\share naam
 • <info client directory> moet benaderbaar zijn vanaf de pc’s
 • <info client directory projecten> moet benaderbaar zijn vanaf de pc’s
 • <Report hulpbestanden> moet benaderbaar zijn vanaf de server.
4. Database dump instellen

De database map is niet zomaar te backuppen. Daarom stellen we een database dump in. Dit bestand dat door deze dump wordt gecreëerd kan wel worden opgenomen in de backup.

 1. Bewerk het bestand <install_dir>\application_server\vision\backup\bin\postgresql \backup_user_data_example.bat en pas daarin de regel SET BACKUPDIR= aan naar een map die mee gaat in de backup. LET OP! Het pad voor de backup met / en niet met \ ingeven en eindigen met /
 2. Bewerk de variabele SET MAILHOST= om een SMTP server in te stellen en pas de variabele SET MAILTO = om aan te geven naar welk mailadres een mail gestuurd moet worden of de database dump is gelukt of niet.
 3. Open een dosbox en controleer of het batchbestand correct werkt.
 4. Neem het batchbestand op in de taakplanner van de computer of server waarop Vision is geïnstalleerd. De taakplanner is te vinden in het configuratiescherm of door te zoeken op taakplanner.
 5. Voer een testrun uit om de instelling te testen.
5. Troubleshooting

We beschrijven voor u de meest voorkomende knelpunten bij het installatieproces, die u aan de hand van de omschrijving zelf kunt oplossen.

 • Java problemen
 • Foutmeldingen tijdens installatie / update
 • Problemen met services
 • Servoy admin
 • Overige
Terug naar boven

JAVA PROBLEMEN

 1. Het installatie bestand (Vision-1.x.xxx-install.jar) kan niet geopend worden.
  Oplossing: Controleer of Java is geïnstalleerd.
 2. Java is geïnstalleerd maar niet gekoppeld aan de extensie (.jar).
  Oplossing: Open de windows Opdrachtprompt als administrator.
  Type nu “java –jar bestandsnaam” (let op, achter JAVA dus eerst een spatie!!).
  (Let op, java moet uiteraard dan wel opgenomen zijn in het windows path).
 3. Als Java niet in het path van windows zit kan de service ook niet starten.
  Oplossing: via computer – eigenschappen – geavanceerde systeeminstellingen – geavanceerd – omgevingsvariabelen – systeemvariabelen het path op te nemen.
  Meer info op http://www.java.com/en/download/help/path.xml
 4. Als de melding „No licenses or trial licenses left. Exiting” of “Kan geen verbinding maken met dataservice op server.” Optreedt, kan er sprake zijn van een proxy. Oplossing: de netwerkinstelling van Java wijzigen. Dat kan via Configuratiescherm → Java → Network Settings… → Direct Connection.
  Als dat is afgeschermd, is er een commandline parameter. Breid de snelkoppeling uit met de tekst: %windir%\system32\javaws.exe -userConfig deployment.proxy.type 0 http://localhost:8080/servoy-client/main.jnlp?argument=owner_id:XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX.FOUTMELDING TIJDENS INSTALLATIE / UPDATE

?200

Oplossing(en):

 • Voer de installatie uit als administrator. Dat kan door met de linkermuisknop te klikken op de installer en dan te kiezen voor : uitvoeren als administrator. Als je deze optie niet hebt, open dan de opdrachtprompt als administrator. De installer is dan uit te voeren door het volgende commando : java –jar {pad naar installer}\Vision-1.x.xxx-install.jar
 • De map waar u naar toe wilt schrijven heeft u geen rechten, controleer de map en de drive letter.PROBLEMEN MET SERVICES

 1. Als de database service (PostgreSQL_Vision…) niet start op een WinXP /2003 machine, dan het bestand pg_hba.conf uit de map \vision\application_server\database aanpassen.
  Voor de regels onder: # IPv6 local connections: moet “# “ worden geplaatst.
 2. Als de database service (PostgreSQL_Vision…) al wel heeft gewerkt, maar de service om onverklaarbare reden stopt, dan kan de foutmelding die getoond betekenen dat er verkeerde data in de postmaster.pid staat. Het weggooien van dit bestand (in application_server\database\) verhelpt het probleem.
  :!: Gooi dit bestand alleen weg als de service niet is op te starten, nooit als de service nog draait!!!
 3. De database service (PostgreSQL_Vision…) wil niet starten en genereert ook geen foutmelding.
  → Niet genoeg rechten, de pg_ctl.exe kan niet uitgevoerd worden.
  → De map application_server\database\ van alleen lezen halen en iedereen toegang geven tot die map.
 4. De database service (PostgreSQL_Vision…) wil niet starten, melding: FATAL: could not create any tcp/ip sockets.
  → Pas het bestand postgresql.conf aan, zet een # voor de regel listen_addresses = ‘*’, en haal het # weg voor de regel listen_addresses = ‘localhost’.
 5. De service ‘Vision application server’ wordt niet gestart.
  → Er zijn meerdere java versies geïnstalleerd / Java staat er niet meer op / etc.
  Oplossing: Java in zijn geheel verwijderen (incl. de programma map van java) en vervolgens opnieuw installeren.
 6. De service ‘Vision application server’ stopt steeds (kan niet gestart worden) na een upgrade van Servoy5 naar Servoy6.
  → De upgrade van de repository server is mislukt. Voer de batchfile ‘upgrade_repository_servoy_server’ (staat in de map application_server) uit als ‘admin’.SERVOY ADMIN

 1. Bij het starten van Groenvision vanaf een client naar de server volgt de melding:
  Connectie naar Servoy Server is ongeldig.
  Oplossing
  (a. én b. uitvoeren):


a.) Servoy-admin → Network settings → SocketFactory.rmiServerFactory → com.servoy.j2db.server.rmi.tunnel.ServerTunnelRMISocketFactoryFactory
b.) Servoy-admin → Network settings → SocketFactory.tunnelConnectionMode:→ http & socketOVERIGE

 1. De centrale pc dient altijd hetzelfde ip-adres te hebben, omdat dit ook wordt opgenomen in de snelkoppeling van Vision op de andere pc’s.
 2. Als bij het starten van de client het programma na het inloggen niet verder komt dan het draaien van het roterende logo kan er een probleem zijn met de userinstelling. Activeer dan de Java console en controleer of er een melding staat:
  C:\Users\willem.NETWERK\.servoy\servoy_messages_192.168.0.100_8080_main_login_nl_NL.properties (Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden).
  De oplossing is dan om de map die ontbreekt aan te maken en iedereen daar rechten op te geven. (:!: de map c:\gebruikers in de explorer heet c:\users onder water. De map aanmaken in c:\gebruikers kan ook.)
Update

Het uitvoeren van een update kunt u in de meeste gevallen zelf!

Let op! Aantekening: Mits u toegang en alle rechten heeft op de pc/server waar Vision op geïnstalleerd is! Uw systeembeheerder kan dan de update uitvoeren.

Op de startpagina van Vision wordt gemeld als er een nieuwe versie beschikbaar is en vanaf welke datum deze beschikbaar is*.

Dit vind u in het nieuws item rechts bovenaan.

Door te klikken op de 2 » kunt u de werkwijze en aanpassingen in deze versie voor uw programmaonderdelen bekijken.

* Het kan zijn dat deze melding op het startscherm nog niet in uw versie beschikbaar is. U krijgt dan vanzelf te horen of u kunt updaten samen met een update beschrijving.
 
beheer.txt · Laatst gewijzigd: 2015/10/30 17:52 door jennifer