ALGEMEEN

De basisvaardigheden voor het werken met de programma's zijn gelijk voor alle (hoofd)modules. Dit onderdeel behandelt hoe om te gaan met het programma in zijn algemeenheid. De specifieke toepassingen van de hoofdmodules worden apart beschreven.

We bespreken:
1. Gebruik van de handleiding

Onder dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u het eenvoudigst uw weg kunt zoeken binnen deze handleiding en hoe u schermvoorbeelden goed leesbaar op uw scherm kunt bekijken.
2. Indeling van de schermen

Hoe zijn de schermen opgebouwd.
3. Navigatie door het programma

Wat zijn de mogelijkheden om eenvoudig te navigeren door het programma en wat betekenen de gebruikte iconen.
4. Veel voorkomende functies

Omschrijving van de veelgebruikte functies binnen het programma, onafhankelijk van de hoofdmodule. Denk bijvoorbeeld aan toevoegen, wijzigen, verwijderen, zoeken en selecteren.
5. Rapporteren

Hoe kan ik de ingegeven informatie uitprinten in de vorm van lijsten, bladen en documenten.
6. Exporteren

De mogelijkheid om vanuit alle bestanden een export als .csv bestand te maken.
7. Archiveren

U heeft de mogelijkheid om uw niet meer gebruikte gegevens te Archiveren
8. Verschillenlijst termen Foxpro-VISION

Dit onderdeel is alleen van toepassing voor gebruikers die over zijn gestapt van Foxpro naar VISION. We laten u hier zien welke termen in Foxpro gebruikt werden en hoe we deze nu in VISION noemen.
9. Instellingen/ applicatiebeheer

Hier kunt u zien welke algemene instellingen voor het hele programma (module onafhankelijk) van toepassing zijn. Dit onderdeel is alleen van toepassing voor systeem-/applicatiebeheerders.
Updaten

Het uitvoeren van een update kunt u ( of uw systeembeheerder) zelf uitvoeren. In het startscherm ziet u rechtsbovenin wat de laatste nieuwe versie is en ook de bijbehorende beschrijvingen van de aanpassingen. Lees hier hoe u het updaten uit kunt voeren.
Back-ups maken en terug lezen

Het is mogelijk om een datadump te maken van uw VISION-Software. De manier voor het maken van datadumps vindt u in het hoofdstuk Back-up. Neem dit op met uw systeembeheerder

 
algemeen/handleiding.txt · Laatst gewijzigd: 2016/03/17 11:33 door karin